fbpx טופס הרשמה
kids-lifestyle1

קייטנות אחרות


שם הקייטנה: קייטנת ספורטניס אתגרית

לחץ כאן לפרטים נוספים

משחקים טניס בקייטנה

שם הקייטנה: קייטנת פאן על גלגלים

לחץ כאן לפרטים נוספים

אבוב

שם הקייטנה: קייטנת פאן על גלגלים דתית

לחץ כאן לפרטים נוספים

יום כיף עם מגלשות מים

שם הקייטנה: קייטנת רכיבת סוסים

לחץ כאן לפרטים נוספים

ילדי הקייטנה לומדים לרכב על סוסים

שם הקייטנה: קייטנת גלישה

לחץ כאן לפרטים נוספים

חניך הקייטנה לומד לגלוש
Loading