fbpx טופס הרשמה

קייטנה בהוד השרון – פאן על גלגלים


נקודות איסוף הקייטנה בהוד השרון 2018

  • הוד השרון "רעות"
  • הוד השרון ממ"ד שילה
  • הוד השרון ממלכתי א
  • הוד השרון נוה נאמן
  • הוד השרון יצחק רבין
  • הוד השרון לפיד
  • הוד השרון יגאל אלון
  • הוד השרון מגן
  • הוד השרון ירוק
  • הוד השרון גולדה